Logo
Šarže a SSCC kódy
Skládání šarží a generování paletových SSCC kódů uživatelským způsobem.

Sledování šarží a generování SSCC kódů
Vzhledem k tomu, že zejména v potravinářství nebo lékárnictví je třeba sledovat šarže výrobků, vyvstala potřeba generovat a tisknout šarže výrobků nejlépe v podobě čárových kódů. Čísla šarží jsou nějakým způsobem vždy vytvořena z data výroby a dále se generují z číselníků, do kterých se zadává konkrétní závod, výrobní linka a směna, která výrobek vyrobila. Na kartonové etikety se tedy tisknou kromě zmíněné šarže také základní údaje o výrobcích, jako je název produktu, registrační kód, datum výroby apod. Při generování paletových etiket se pak zadají konkrétní kartony, které paleta obsahuje a na etiketu se tisknou opět základní údaje, číslo šarže, počet kartonů na paletě a jednoznačný SSCC kód, pod kterým je potom možno vysledovat pohyb palety.