Logo
Zkušenosti z tuzemska i zahraničí

Na závěr jsem připravil velice zajímavé srovnání, které se přímo nabízí. Shodou okolností se dvě obdobně velká města, v různých zemích rozhodla realizovat stejný systém sběru tříděného odpadu. Obě si pro něj vybraly sesterské společnosti ICS, zřídila shodný počet sběrných míst, využila stejný způsob identifikace čárovým kódem a obě jej úspěšně provozují. V čem je tedy tem základní rozdíl? V počtu druhů třídění odpadů. Zatímco ve švýcarském městě třídí 25 druhů běžného domácího odpadu v českém městě třídí 5 druhů odpadů. Na první pohled se jedná o šokující rozdíl, ale při bližším seznámení s historií a tradicemi ve vztahu k životnímu prostředí ve srovnávaných zemích je tento rozdíl pouze numerický. Ve Švýcarsku jsou, na rozdíl od České republiky, tradice třídění odpadu hluboce zakořeněné a masivně podporované místními úřady. U nás je vytváření obecného podvědomí o nutnosti třídit odpad stále na začátku a právě proto jsem přesvědčen se uvedený numerický rozdíl v širších souvislostech minimálně vyrovnává. 

 
Kde Švýcarsko ČR
Místo Lausanne Mladá Boleslav
Kdo ICS Identcode Systeme AG ICS Identifikační systémy, a.s.
Co 25 druhů odpadu 6 druhů odpadu
Jak svoz občany svoz občany
Počet obyvatel 129 273 115 379
Počet sběrných míst 6 6
Identifikace lineární čárový kód lineární čárový kód
Čím Symbol MC 9090 Denso BHT 8044D
Zpracování hospodářský systém města Lausanne ProBaze ODPADY v návaznosti na IS města

Díky realizovaným aplikacím se obě města rychle přesvědčila o výhodách našeho řešení. Tyto výhody leží hlavně při dozoru na odevzdaným odpadem (není smíchán s nežádoucími elementy) a zároveň statistické vyhodnocování různých hledisek a porovnávání nákladů.