Logo

SW inventura v terminálu

Funkčnost SW inventura závisí na zvolené metodě komunikace s IS (viz kapitola komunikace s IS). Zde je popsána nejběžnější dávková komunikace.

Provedení pořizovací inventury

Tato část je velice závislá na zvolené metodě označování. Podle metody je nastavena vhodná funkcionalita tohoto SW.

 • Obsluha sejme čárový kód lokality.
 • Nasnímá čárové kódy předmětů. U každého předmětu má inventurník možnost zadat kromě poznámky i podrobnější údaje‑nákladové středisko, stav majetku, výrobní číslo, osobní číslo pracovníka zodpovědného za daný předmět.
 • Při opakovaném sejmutí předmětu terminál na tuto skutečnost obsluhu upozorní.
 • Terminál přehledně zobrazuje celkový počet nasnímaných předmětů, lokalit a počty předmětů v jednotlivých lokalitách.
 • Umožňuje listovat v nasnímaných i nenasnímaných předmětech.

menu_doplnky 

Provedení standardní inventury

Provádí se již na základě nahrané referenční databáze předmětů a místa jejich očekávaného uložení, případně dalších informací o předmětu.

 • Obsluha sejme čárový kód lokality (místnosti, umístění).
 • Potom snímá čárové kódy předmětů umístěných v dané lokalitě.
 • U každého předmětu se kromě inventárního čísla a lokality zobrazuje název, osobní číslo pracovníka zodpovědného za daný předmět, nákladové středisko, poznámka.
 • Doplňující údaje je možno aktualizovat. Je možné zadat i stav majetku a výrobní číslo předmětu.
 • Při opakovaném sejmutí předmětu terminál na tuto skutečnost obsluhu upozorní.
 • Terminál vyhodnocuje existenci předmětu v dané lokalitě . Pokud byl předmět nalezen v jiné než očekávané lokalitě, musí inventurník tuto situaci řešit.
 • Terminál přehledně zobrazuje celkový počet nasnímaných předmětů, lokalit a počty předmětů v jednotlivých lokalitách.
 • Umožňuje listovat v nasnímaných i nenasnímaných předmětech.
 • U každého předmětu se zobrazuje příznak - výsledek inventury.
 • Po ukončení inventury následuje přenos dat a vznik aktuálních sestav evidovaného majetku.