Logo

SW pro zpracování dat

Volba SW pro PC je závislá  na tom, zda je již evidence majetku vedena v jiném IS a na vlastnostech daného SW.  Pokud stávající SW umožňuje dostatečný "komfort" pro inventurníky, je vhodné použít pouze SW pro napojení stávajícího IS na terminály se čtečkou čárových kódů (IdentLINK). V opačném případě je výhodné využít vlastnosti produktů ProBaze.

Nabízíme SW ProBaze KOM, který umožňuje komunikaci terminálu s IS, ale kromě toho dovoluje do přenášených dat nahlížet, vytvářet jejich opisy a při napojení modulu INVENTURA poskytuje i přehledné výsledky inventur.

SW ProBaze MAJETEK je oproti předcházejícímu plnohodnotný prostředek pro evidenci a inventarizaci jak investičního, tak drobného (neinvestičního) majetku.

ProBaze MAJETEK logo-pbm

 SW ProBaze MAJETEK - systém pro evidenci drobného hmotného a nehmotného majetku.

 • Majetek je možné sledovat od jeho zařazení - zaváděcí nebo vstupní inventury, přes jeho pohyb v organizaci - převody, opravy, zápůjčky, standardní inventuru, až po jeho vyřazení.
 • Umožňuje převody, opravy, zápůjčky, vyřazení evidovaného majetku, hromadné operace.
  • možnost návrhu, případně zpětného zrušení navrhované operace
  • tisk dokladů pro následné potvrzení odpovědnou osobou
  • množství nabídnutých tiskových výstupů
  • hlavním výstupem je tisk inventurních sestav
  • přehledy investičního majetku
  • vytvoření sestav dle filtru na vybrané položky
  • výstupy je možno vytvořit pro tabulkový procesor Excel

Pro detašovaná pracoviště je vyvinut modul ProBaze MAJETEK lokal, který se napojuje na centrální ProBazi MAJETEK.

 

 

ProBaze KOM logo-kom

Samostatná část IS ProBaze Majetek, je vhodná pro napojení na nadřazené IS, ve kterých je vedena evidence majetku a v systému ProBaze KOM zajišťuje přenos dat do terminálu se čtečkou čárového kódu a zpět.

 • využívá se jako pomocník při vytváření inventurních výsledků (modul INVENTURA)
 • neumožňuje editaci vložených dat
 • zajišťuje komunikaci s vnějším prostředím
 • pracuje ve dvou režimech
  • standardní inventura
  • prvotní (zaváděcí) inventura
 • systém je parametrický
 • umožňuje tisk čárových kódů