Logo

Přínos zavedení evidence majetku čárovým či 2D kódem nebo čipem (kódem)

Dále jsou uvedeny důvody pro zavedení některého ze zmiňovaných způsobů evidence majetku.

Přesnost a rychlost

Tyto vlastnosti jdou za normálních okolností proti sobě. U identifikace kódem jdou tyto vlastnosti ruku v ruce.  O chybovosti při čtení okem ze štítku nebo z papíru si můžete udělat obrázek sami, stejně tak při přepisování do PC. Chybovost při snímání kódu se rovná téměř nule. Při zadávání dat do PC je to NULA.

  • minimalizace chyb při zadávání
  • velká rychlost při identifikaci

Produktivita a efektivnost

Naprosto nesrovnatelné je porovnání vyhledávání v papírových seznamech a vyhodnocení dat v paměti terminálu. S narůstajícím počtem položek se tato skutečnost ještě umocňuje. Nedocenitelné jsou i další informace o předmětech, které  nejsou na místě, na kterém je očekáváme. O přepisování dat do PC a přenášení dat z terminálu ani nemluvíme.

  • velké množství dat okamžitě k dispozici
  • téměř okamžité vyhledání informací o inventovaném předmětu, a to přímo v terénu
  • možnost zadávání doplňkových informací o předmětu a jejich přenesení do PC společně s dalšími údaji

Návratnost investice

Pokud porovnáte většinu měřitelných činností, zjistíte, že výsledné časy nutné pro provedení evidence jsou při použití identifikace kódem  výrazně kratší. Pouhým převedením rozdílového času na peníze můžeme zjistit návratnost případné investice.
  • velmi rychlá návratnost počáteční investice, která se umocňuje s počtem položek
Dále je uvedeno několik orientačních kalkulací pro konkrétní počty položek: Porovnání nákladů na "papírovou" inventuru a inventuru s čárovým kódem při 2 000 ks majetku:  
    PAPÍR ČÁROVÝ KÓD
Standardní inventura      
Počet položek ks 2 000 2 000
čas na jeden předmět v min. 2 0,5
Počet dní na jednoho pracovníka dni 10 2,38
Náklady      
Průměrné náklady na pracovníka za měsíc    
Hrubá mzda   22 000 Kč 22 000 Kč
Náklady na den vč. odvodů 21 1 414 Kč 1 414 Kč
Zpracování dat z inventury      
Počet položek na neúčetní přesun 10% 200 200
čas na zanesení položky do IS vteřin 240 0,002
čas na neúčetní přesuny hod 13,33 0,01
počet dnů na zpracování dat dni 1,905 0,001
Celkem      
počet dní na inventuru dni 11,429 2,382
Náklady na inventuru 16 163 Kč 3 369 Kč
náklady na vybavení 0 Kč 100 000 Kč
Náklady celkem za první rok 16 163 Kč 103 369 Kč
       
Návratnost investic roky   6,40
 Porovnání nákladů na "papírovou" inventuru a inventuru s čárovým kódem při 8 000 ks majetku:  
    PAPÍR ČÁROVÝ KÓD
Standardní inventura      
Počet položek ks 8 000 8 000
čas na jeden předmět v min. 2 0,5
Počet dní na jednoho pracovníka dni 38 9,52
Náklady      
Průměrné náklady na pracovníka za měsíc    
Hrubá mzda   22 000 Kč 22 000 Kč
Náklady na den vč. odvodů 21 1 414 Kč 1 414 Kč
Zpracování dat z inventury      
Počet položek na neúčetní přesun 10% 800 800
čas na zanesení položky do IS vteřin 240 0,002
čas na neúčetní přesuny hod 53,33 0,03
počet dnů na zpracování dat dni 7,619 0,004
Celkem      
počet dní na inventuru dni 45,714 9,528
Náklady na inventuru 64 653 Kč 13 475 Kč
náklady na vybavení 0 Kč 100 000 Kč
Náklady celkem za první rok 64 653 Kč 113 475 Kč
       
Návratnost investic roky   1,76
       Porovnání nákladů na "papírovou" inventuru a inventuru s čárovým kódem při 20 000 ks majetku:  
    PAPÍR ČÁROVÝ KÓD
Standardní inventura      
Počet položek ks 20 000 20 000
čas na jeden předmět v min. 2 0,5
Počet dní na jednoho pracovníka dni 95 23,81
Náklady      
Průměrné náklady na pracovníka za měsíc    
Hrubá mzda   22 000 Kč 22 000 Kč
Náklady na den vč. odvodů 21 1 414 Kč 1 414 Kč
Zpracování dat z inventury      
Počet položek na neúčetní přesun 10% 2 000 2 000
čas na zanesení položky do IS vteřin 240 0,002
čas na neúčetní přesuny hod 133,33 0,07
počet dnů na zpracování dat dni 19,048 0,010
Celkem      
počet dní na inventuru dni 114,286 23,819
Náklady na inventuru 161 633 Kč 33 687 Kč
náklady na vybavení 0 Kč 100 000 Kč
Náklady celkem za první rok 161 633 Kč 133 687 Kč
       
Návratnost investic roky   0,83