Logo

Minimální řešení

BASIC MAJETEK – evidence majetku čárovým kódem

Řešení je určeno pro jednoduchou evidenci majetku do 4 000 položek. Kompletní set zahrnuje zařízení pro sběr dat s pamětí a terminálem čárového kódu, jednoduchý SW pro provádění standardní a prvotní inventury v terminálu, komunikační SW a malou TTR tiskárnu pro tisk štítků. Jeho předností je hlavně velice nízká pořizovací cena.

Modul PRVOTNÍ INVENTURA slouží pro identifikaci uložení předmětů v jednotlivých lokalitách a pro případné zadání poznámky k jednotlivým předmětům bez zobrazení jednotlivých názvů předmětů.

Modul BASIC inventura slouží pro provádění inventury se zobrazením názvu předmětu. Obsluha bude mít k dispozici informaci o očekávaném uložení předmětu a terminál upozorní, že se sejmutý předmět našel v jiné lokalitě, než která byla očekávána. Případné zadání poznámky je možné. Ruční zadávání kódu předmětu nebo lokality je také zaznamenáno. Dále je možno zobrazit doposud nenasnímané předměty v dané lokalitě. Nelze přidávat neznámé položky, listovat v nasnímaných položkách, zadávat doplňkové informace (např. výrobní číslo, nákladové středisko, osobu, stav majetku, ...).

Komunikace se SW pro vedení evidence majetku na PC v obou směrech je založena na přenosu textového souboru s pevnou délkou věty přes RS 232.

Vytištění úvodního množství štítků předpokládáme dodavatelským způsobem a uvedenou tiskárnu předpokládáme pro tisk nových štítků nebo nový tisk poškozených štítků.

Tisk štítků předpokládáme z IS ve formě EPL dávky na paralelní rozhraní tiskárny. Velikost, materiál a formát etikety je nutno vyspecifikovat.