Logo
Motivace občanů

Veškeré ušlechtilé důvody, špičkově zdůvodněné a mohutně propagované je vhodné podpořit kolektivní nebo ještě lépe osobní motivací jednotlivých občanů. Toho lze dosáhnou různými způsoby. Asi nerozšířenější metodou je snížení poplatků jednotlivých občanů za svoz odpadu. Jedná se o citlivý proces stanovení motivační výše snížení poplatků a zároveň zachování rozumné ekonomické návratnosti. Jakákoliv nevyváženost může mít za důsledek potlačení pozitivního dopadu na všechny zainteresované subjekty. Při jeho zavádění je vhodné svázat výši slev a množství vytříděného odpadu. Za hlubší úvahu stojí i míra a poměr svázanosti slev a odevzdaného odpadu. Nabízí se několik možných přístupů od lineární závislosti („čím víc tím víc“) přes zavedení maximálního limitu slev až po vypracování speciální funkce, kde bude úměrně s množstvím vytříděného klesat výše slev. Posledně zmíněný model splní požadavek na motivaci pro zapojení co nejširšího počtu obyvatel (vyšší sleva za menší množství odpadu) a zároveň zohledňuje i celkové množství vytříděného odpadu.

Uvedený systém lze také kombinovat s jednorázovými bonusy (např. jednorázová sleva nebo jiný bonus při zapojení do systému nebo při vytřídění určitého množství určeného odpadu).