Logo
Třídit odpad se vyplatí
Dnes již asi nikdo nezpochybňuje, že třídění odpadu se vyplatí. Důvodů můžeme najít celou řadu, záleží samozřejmě na konkrétní situaci a podmínkách. Jednou ze základních úvah je cena za skládku jedné tuny komunálního odpadu a jeho celkové množství před zavedením tříděného odpadu a následná úspora při snížení sváženého množství již vytříděného komunálního odpadu. Tato úspora do značné míry závisí na složení a míře separace odpadu. Vzhledem k výrazným rozdílům ve složení odpadu mezi jednotlivými destinacemi (město vers. venkov) je velice obtížné pokoušet se o paušální odhad teoretických úspor. Dalším aspektem je dostupnost skládek komunálního odpadu nebo zpracovatelských míst pro tříděný odpad.  To vše také s ohledem na cenu tříděných komodit a výši případných dotací za jeho třídění. V neposlední řadě je zde i odbourávání ekologické zátěže do budoucna. Například v minimalizaci důvodů pro vznik černých skládek.