Logo

Služby

Nabízíme

 

Komplexní systém služeb směřující k efektivnímu provedení pravidelných i nárazových inventur majetku.

Před zahájením

 • vstupní analýzu vč. zpracování variantního návrhu projektu
 • poradenství při zavedení evidence čárovým či 2D kódem nebo čipem

Při zavedení evidence

 • vhodné označení předmětů a pasportizace místností
 • možnost prvotního polepení
 • pomoc s párováním dat

V průběhu realizace

 • dodávku SW a HW včetně spotřebního materiálu
 • napojení na stávající IS nebo konverze dat
 • pomoc s metodikou pro značení a další návaznosti
 • modifikace tiskových výstupů dle požadavků auditu

Následné služby

 • stálé poradenství
 • možnost nárazového zapůjčení terminálů
 • možnost aktualizací dodaného systému
 • provádění standardní inventury
 • rozšiřování systému o další funkce