Logo

Metody polepení

Volba vhodné metody pro zavedení evidence majetku čárovým kódem je závislá na současném stavu evidence majetku.
  • Je nutné zodpovědět několik základních otázek:
  • zda je majetek označen a je provedená pasportizace lokalit
  • zda je vedena elektronická evidence majetku (např. název, evidenční číslo) a informace o jeho umístění
  • v jakém stavu je fyzické značení majetku a lokalit
  • S ohledem na tato hlediska je pak možné doporučit nejvhodnější metodu zavedení evidence majetku, nebo jejich kombinaci.
  • Tato fáze bývá velmi náročná. Je však nutné dodat, že důsledným provedením této úvodní fáze lze předejít mnoha problémům při provádění následných inventur.

Pro usnadnění úvodní fáze evidence majetku kódem jsme připraveni poskytnout nástroje na tvorbu katalogu názvů, na propojení zavedené evidence s účetnictvím. Při práci s terminálem je i možné přímo zakládat karty majetku, a pak je exportovat do evidence na PC.

etiketa-n-ad