Logo
Nutné kroky před zavedením evidence svozu tříděného odpadu
Pokud se rozhodnete, že chcete přistoupit k třídění odpadu a současně aktivně zapojit občany do jeho třídění, je vhodné zvážit následující skutečnosti:
  • Prvním krokem je rozhodnutí o způsobu sběru tříděného odpadu. Toto rozhodnutí má zásadní vliv na další kroky, neboť nastaví některé parametry, které již nebude možné měnit.
  • Druhým, ne méně důležitým, krokem je vymyšlení vhodného motivačního systému a nastavení jeho parametrů tak, aby přiměl co největší počet občanů k třídění odpadu.
  • Dalším krokem je zajištění prostředků pro svoz, nebo prostorů pro sběr vytříděného odpadu. Zde je důležité správné načasování period svozů příslušných odpadů, nebo vhodné umístění sběrných míst dostupných pro co největší skupinu obyvatel.
  • Následuje volba vhodného HW vybavení pro realizaci celého projektu - výběrem vhodných sběrných nádob počínaje a volbou optimálního typu identifikačního zařízení konče.
  • Prověřit možnosti stávajícího IS a jeho možností vyhodnocovat pořízené údaje a hlavně je vyhodnocovat v závislosti na vybrané metodě sledování. Případně pořídit specializovaný SW, který bude nasnímaná data archivovat, provádět jejich logickou kontrolu, umožní vypracování potřebných statistik a výpisů pro jednotlivé účastníky.