Logo

 Napojení na IS

Možná napojení jsou rozdělena do tří úrovní, které jsou uvedeny dále:

IdentLINK

Pro přímou komunikaci mezi IS a terminálem je určen komunikační SW IdentLINK. SW zajišťuje pouze výměnu datových souborů TXT mezi PC a terminálem přes standardní sériové rozhraní. Neřeší problematiku tisku etiket a případné zobrazení nebo zpracování přenesených dat.

identlink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProBaze KOM

SW zajišťuje komunikaci s nadřazeným IS a vnějším prostředím, tj. vstup a výstup dat do/z terminálu, tisk čárových kódů. Přenos dat probíhá přes uživatelsky definované datové rozhraní.

ProBaze KOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProBaze MAJETEK

Zahrnuje všechny možnosti komunikace jako předchozí SW, navíc umožňuje pravidelnou automatickou aktualizaci dat z IS. Zabezpečuje komunikaci s příslušným SW ProBaze MAJETEK lokal.

ProBaze MAJETEK