Logo

Komunikace s IS

Komunikace terminálu s nadřazeným systémem pro správu majetku může probíhat třemi dále popsanými způsoby. Jejich pořadí odpovídá jejich četnosti nasazení v praxi:

 Dávková komunikace (off-line)bht-snm

Uživatel nahraje přes komunikační modul data do terminálu a po jejich zpracování v terminálu je stejným způsobem nahraje zpět do PC. Uživatel má informace pouze o předem nahraných předmětech a lokalitách. Jedná se o nejlevnější a nejrozšířenější způsob komunikace. Tento způsob komunikace je limitován velikostí paměti terminálu.

 Kombinace dávkové komunikace s WI-FI

Referenční data jsou umístěna do nadřazeného systému a terminál stahuje pouze potřebné informace o sejmutých předmětech. Data pořízená v terénu jsou uložena do paměti terminálu a následně dávkově zpracována. Významnou výhodou je práce s neomezeným množstvím dat. Může pracovat i bez pokrytí signálu v dávkovém režimu. Jedná se o progresivní metodu, která umožňuje většinu výhod on-line spojení a zachovává bezpečnost a spolehlivost dávkového řešení. Je však cenově  náročnější. bluetooth-logo

 

  

  

ON-LINE komunikace

Data jsou průběžně stahována a ukládána do IS. Není možná práce v prostorách bez pokrytí signálu. Dále je potřeba ošetřit způsob průběžné aktualizace dat. Tato metoda je velice náročná na pokrytí signálem všech prostor a její přínos při evidenci majetku je srovnatelný s cenově méně náročnou předchozí metodou.